Event

Smarta kontor är nyckeln till framtiden

Så kan datadrivna kontorsinsikter sänka lokalkostnader och samtidigt öka trivsel, kreativitet och effektivitet i en hybrid arbetsmiljö.

Flera undersökningar tyder på att få vill jobba heltid från kontoret igen.

Det finns inget grundrecept för hur framtidens kontor ska utformas. På motsatt sida vågskålen måste arbetsgivaren även beakta att en för stor del av hemarbete kan påverka teamkänslan, tillhörigheten och det mentala negativt.

Att främja välmående för både grupp och individ är viktigt då forskningen saknar empiriska data för långsiktiga effekter av ensamhet och avskärmat arbete. Arbetsgivare och ledningsgrupper måste nu bli mer lyhörda inför medarbetarnas olika behov, önskemål och drivkrafter för att attrahera och behålla kompetens.

 

Hur kan data och smarta kontor ligga till grund för bättre beslutsfattande kring framtida hinder, och samtidigt sänka lokalkostnader i en hybrid arbetsmiljö? 

Moderator för eventet är Erik Herngren, senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future. 

Expertpanelen

Ulrica O Magnusson
HEAD OF WORKPLACE ADVISORY & PROJECT MANAGEMENT PÅ COLLIERS.

I över 25 år har Ulrica arbetat med frågor som rör arbetssätt och arbetsplatser. Att skapa fysiska och digitala arbetsplatser som stödjer verksamheternas resa mot deras mål har varit hennes drivkraft från dag ett. Ulrica rådger företag och organisationer i deras lokalstrategiska beslut såsom val av lokal inför flytt och med nya arbetsplatsstrategier, exempelvis aktivitetsbaserade arbetsplatser samt dagens hybrida arbetsplatser. I sin konsultroll har Ulrica stor erfarenhet av att projektleda och driva lokalförändringsprojekt från idé till verklighet.

 

Amanda Falck
Engagemang och Community på Sveriges HR Förening 

Amanda Falck arbetar med Engagemang och Community på Sveriges HR Förening och drivs av en nyfikenhet och en stark vision om vad framtidens HR är. Hon har en bakgrund inom HR, både från breda HR-roller och som HR-ansvarig. Efter sin utbildning på PAO-programmet vid Stockholms universitet arbetade hon med HR på Försvarsmakten och sedan på det nordiska fastighetsbolaget Citycon. Hon har också erfarenhet som konsult i egen regi med gig för både mindre bolag och start ups. Amanda har även fördjupat sig med studier inom psykologi.

 

Anna Nilsson
Chef för Verksmhetsstöd på Arbio AB

Anna Nilsson är chef för verksamhetsstöd på Arbio AB med drygt 100 anställda; ett servicebolag för fyra av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Anna ingår för närvarande i en arbetsgrupp som utvärderar arbetsformer och kontorsfrågor i Näringslivets Hus för Arbio ABs räkning, har varit involverad i många kontors- och lokalprojekt som tidigare CFO på Mannheimer Swartling,  Advokatfirman Lindahl, Resfeber Sverige och EF Education.

Rod Walker
VD på ROL Group

Rod Walker har mer än 25 års internationell erfarenhet inom teknik, finans och tillverkning.

Idag leder Rod ROL, ett globalt företag med över 900 anställda som erbjuder en rad produkter och tjänster som möjliggör inspirerande och integrerade miljöer där vi bor, arbetar, handlar och umgås. 

 

Erik Herngren
Vår Moderator och Senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future

Erik Herngren är senior partner och strategisk rådgivare till ett brett spektrum av uppdragsgivare, från näringslivet till offentliga och idéburna organisationer. Uppdragen spänner från strategiuppdrag för företagsledningar till implementering av omvärldsanalys. Han är även en mycket uppskattad föreläsare och utbildare. Den formella bakgrunden kommer från KTH lantmäteri med inriktning på samhällsplanering, Erik är även certifierad managementkonsult, CMC.

 

Scroll to Top